Zeskant vlechtwerk netten tegen rotsval

MacRo Steelgrid®

MacRo Steelgrid is een Texion-systeem tegen rotsval onder de vorm van een stalen net.

Toepassingen

Erosie, veroudering van het gesteente, wind, thermische expansie, vorst en dooi, plantengroei, hydrostatische druk, werken aan het talud, enz. kunnen instabiliteit veroorzaken in rotswanden. Als wegen en spoorlijnen naast die instabiele rotswanden liggen, worden ze vaak bedreigd door vallende stenen en rotsblokken.
Een MacRo Steelgrid-net begeleidt de afgebrokkelde stenen naar beneden en houdt ze tijdens hun val tegen de rotswand. In die zin is het een passief systeem: het voorkomt niet dat de rotsen afbreken, maar beperkt wel de schade.

Samenstelling en kenmerken

Structuur
Een MacRo Steelgrid is een dubbel getorst, zeskantig stalen vlechtwerk. Op regelmatige afstanden heeft Texion stalen kabels in het grid ingeweven. Het beschermt tegen het vallen van rotsen met een afmeting tussen 0,06m en 0,5m.

Types
Er zijn verschillende types steelgrids:

  • voor uniaxiale krachtenopname (Mono-Oriented): MacRo Steelgrid MO
  • voor biaxiale krachtenopname (Bi-Oriented): MacRo Steelgrid BO

Systemen
Gebruik MacRo Steelgrid in combinatie met sleuven of grondkerende wanden (Duna System,Terramesh) en met het actieve beveiligingsnet MacRo Hea Panel.

Uitvoering

Hier volgt advies bij de toepassing van MacRo Steelgrid:

Onderdeel
uitvoering
Advies
plaatsing Gebruik een legjuk.
verankering, bevestiging
  • veranker het net bovenaan in een sleuf en/of met ankers
  • maak het onderaan vast, maar span niet strak aan
  • bevestigingen aan de rotswand zelf zijn niet voorzien
verbinding netten onderling Gebruik de versterkingskabels en speciale klemmen om de netten met elkaar te verbinden.
ontwerp U dient rekening te houden met:

  • het gewicht van het net zelf (veiligheidsfactor > 1,35)
  • het gewicht van de gevallen stenen die zich opstapelen achter het net, aan de voet van de wand
  • de combinatie met sneeuw
onderhoud Om te voorkomen dat het net teveel buigt, voorzie onderhoud en haal de afgebroken rotsblokken en steenslag onderaan regelmatig weg.
Levering

MacRo Steelgrid wordt geleverd op rollen.