Energie absorberende opvang schermen

MacRo Barriers®

MacRo Barriers is een Texion-systeem dat functioneert als scherm tegen vallende rotsblokken.

Toepassingen

Erosie, veroudering van het gesteente, wind, thermische expansie, vorst en dooi, plantengroei, hydrostatische druk, werken aan het talud, enz. kunnen instabiliteit veroorzaken in rotswanden. Wegen, spoorlijnen en bebouwing in de buurt van die instabiele rotswanden worden bedreigd door vallende stenen en rotsblokken. MacRo Barriers zijn schermen die vallende rotsblokken onderscheppen.

Samenstelling en kenmerken

Structuur
Texion’s MacRo Barriers is een complex systeem dat samengesteld is uit:

  • MacRo HEA Panels, dan wel ringvormige netten
  • een fijnmazig net, gemaakt van MacRo Steelnet
  • verankerde stalen kabels, die de palen als masten overeind houden (verstaging)
  • speciale hulpstukken die de energie van een impact spreiden
  • verbindingstukken die breken bij een opgelegde spanning.

Types
Er bestaan verschillende types MacRo Barriers, afhankelijk van de maximale energieopname.
Typische waarden voor energieopname zijn 250 kJ tot 5000 kJ.

Begeleiding en ondersteuning

Bij het ontwerp gaat Texion uit van de grootst mogelijke afmetingen van loskomende rotsblokken. Aan de hand van de specifieke geometrie van de wanden en hellingen berekenen we de meest waarschijnlijke baan van de rotsblokken. Het rekenprogramma MacRo (voor de netten, HEA en Steelgrid) is speciaal voor deze probleemstelling ontwikkeld. De plaats waar we de MacRo Barriers installeren berekenen we handmatig, net als de benodigde minimale energieabsorptie.

Neem contact op met Texion voor advies en begeleiding.