Hoge energie absorberende panelen

MacRo HEA Panels®

MacRo HEA Panel is een Texion-systeem met panelen die een onstabiele rotswand versterken en een hoge energie-impact kunnen absorberen.

Toepassingen

Erosie, veroudering van het gesteente, wind, thermische expansie, vorst en dooi, plantengroei, hydrostatische druk, werken aan het talud, enz. kunnen instabiliteit veroorzaken in rotswanden.Wegen, spoorlijnen en bebouwing in de buurt van die instabiele rotswanden worden bedreigd door vallende stenen en rotsblokken.
De MacRo HEA Panel s voorkomen dat stukken rots loskomen en naar beneden vallen. Het is een actief systeem: het versterkt de rotswand. Als er toch stukken rots afbreken, blijven deze achter het MacRo HEA Panel zitten. Ook grote rotsblokken kunt u ermee consolideren.

Samenstelling en kenmerken

Structuur
Een MacRo HEA Panel is een rechthoekig raster gemaakt van één stalen kabel. De ruitvormige mazen hebben speciale knooppunten uit staaldraad.
Elk MacRo HEA Panel verbinden we met een netwerk van voorgespannen kabels die met stalen ankers diep in de rotswand vastzitten. De voorgespannen kabels vormen een patroon dat overeenkomt met de vorm van de panelen, of een veelvoud ervan.

High Energy Absorption
Deze panelen zijn van het type High Energy Absorption (HEA). Dit heeft te maken met de speciale knooppunten uit staaldraad. Deze voorkomen dat de kabels van het panel verschuiven, waardoor de maaswijdte vergroot. Dat zou kunnen gebeuren wanneer een puntige steen zich met een grote energie in het net boort.
Het HEA-knooppunt is gemaakt van een lange staaldraad die één kabel of beide kabels omwikkelt (enkele of dubbele knoop). Wanneer er een grote spanning ontstaat, breekt de knoop niet, maar ontwikkelt hij zich. HEA laten een grote verplaatsing toe, waardoor energie wordt opgenomen. Vandaar de benaming High Energy Absorption (HEA).

Systemen
Gebruik MacRo HEA Panel in combinatie met MacRo Steelgrid. Door deze beide systemen te combineren herleidt u de maaswijdte van het net van bv. 0,30 m naar 0,08 m.

Levering

Texion maakt uw MacRo HEA Panels op maat, bv. 5 m x 5 m, met of zonder kabel die de omtrek omschrijft.