Eenvoudig betonmatrasconcept

ACBM betonmatras

ACBM bestaat uit een rechthoekige matrix van betonblokken, onderling verbonden met kunststof kabels. Aan de buitenkanten vormen de kabels lussen, die worden gebruikt om de matras met een legjuk (evenaar) op te tillen en te verplaatsen. De vorm van de blokken is zodanig dat deze makkelijk in 3D kunnen bewegen ten opzichte van mekaar, zonder dat er schade ontstaat.

Toepassingen

De betonmatras ACBM (Articulated Concrete Block Mattress) zorgt ervoor dat bodemerosie wordt voorkomen. Het grote gewicht van de matras zorgt in dit geval voor verankering van de leiding en voorkomt latteraal verplaatsen en opdrijven. ACBM past u ook toe voor bescherming van tunnels, pijplijnen, communicatiekabels, tegen schade veroorzaakt door ankers van schepen.

Samenstelling en kenmerken

De geometrie van de blokken is typisch voor de dikte van de matras. Het gewicht (boven water) varieert tussen de 240 en 450 kg/m2, de breedte bedraagt van 1,93 m tot 2,92 m, de lengte is 3,14 m tot 6,32 m. Naast de standaardafmetingen is het mogelijk maatwerk te leveren, zowel wat gewichten en geometrie betreft als voor productie met speciale betonsoorten. Denk aan toepassingen in zeewater of bij industriële productieprocessen.

Voordelen

Over ACBM betonmatrassen is informatie beschikbaar met analyse van de stabiliteit onder een welbepaalde combinatie van omstandigheden. Dit voor wat betreft golven, stromingen en hellingen. De ontwerper kan rekenen op deskudig advies, gestaafd met onderbouwde rapporten en ervaringen uit de praktijk.

Uitvoering

Er zijn meerdere legjukken of evenaars, die ter beschikking gesteld worden. Afhankelijk van de specifieke toepassing maakt u een keuze uit dit aanbod waarbij veiligheid, efficientie en snelheid van uitvoering centraal staan. Er zijn zelfs dubbele legjukken, ‘double-speed’genoemd, die twee matten tegelijk uitleggen onder water. De legjukken koppelt u aan kranen of hydraulische systemen. Hun bediening kan gebeuren met ROV’s (Remotely Operated Vehicles) maar ook handmatig. Handleidingen voor veilig en efficient gebruik van de toestellen zijn beschikbaar.

Levering

Productie ter plaatse
Voor betonproducten is de afstand tot het project belangrijk. Vanwege het gewicht wordt de transportkost immers een substantieel deel van het budget. De ACBM matrassen kunnen ook op het werk worden gemaakt, daarom zijn de mallen zo ontworpen dat ze mobiel zijn. Er staan specialisten ter beschikking om assistentie te verlenen bij de productie in de onmiddellijke nabijheid van het project.