Driedimensionale open structuren tegen taluderosie

MacMat®

Texion’s MacMat is een open structuur voor erosiecontrole die begroening ondersteunt.

Toepassingen

Gebruik MacMat voor de bescherming van de grond tegen erosie door neerslag, vooral op eentalud, zodat de begroening kan aanslaan.

Samenstelling en kenmerken

MacMat is een driedimensionale, open wirwarstructuur van draden. We produceren het door monofilamenten te extruderen en in een 3D-structuur te versmelten op de raakpunten.

Uitvoering

In grote lijnen past u MacMat zo toe:

  • werk het talud gelijkmatig af
  • plaats de rol MacMat bovenaan het talud
  • veranker MacMat (tegen onderspoeling) in een sleuf bovenaan het talud
  • steek U-vormige pennen door de mat, in het talud
  • vul MacMat op met teelaarde met graszaad