Niet geweven geotextielen in polypropyleen

Texispun® PP & Drefon ST

Texispun & Drefon ST zijn niet-geweven geotextielen. Texion’s Texispun & Drefon ST laten water en gas door in het vlak (transmissiviteit), houdt gronddeeltjes tegen en kan dienen als scheidings- en beschermingslaag.

Toepassingen

Met Texispun kunt u water of gas afvoeren, bijvoorbeeld om:

  • afvalstortplaatsen te ontgassen
  • ophogingen te ontwateren (bij versnelde consolidatie)

Texispun is ook heel geschikt als scheidingslaag onder wegen en voor drainage. Texipsun is inzetbaar als bescherming tegen perforatie van geomembranen.

Samenstelling en kenmerken

Texispun is een niet-geweven geotextiel uit polypropyleen.

Hoe wordt Texion’s Texispun gemaakt?
De vezels maken we door verhit polypropyleen door een plaat met fijne, ronde openingen te persen (extruderen). Terwijl ze afkoelen, verstrekken we de vezels. Daardoor verkleint de garendiameter en oriënteren we de moleculen in langsrichting. De treksterkte neemt toe en de breukrek verkleint. De afgekoelde vezels prikken we door elkaar, waardoor een vilt ontstaat. Dit heet vernadeling (needle punching).

Over de vezels
De opeenstapeling en wirwar van vezels maakt het geotextiel relatief dik. Texion kiest vezels met een bepaald gewicht (uitgedrukt in tex, het gewicht in gram van 1000 m garen). We kunnen de vezels ook versnijden en hoekig profileren. De onderlinge wrijving neemt dan toe en de treksterkte van het geotextiel verhoogt. Verschillende types vezels kunnen gecombineerd worden, met als objectief het verkrijgen van vooropgestelde eigenschappen.

Voordelen

Texion’s Texispun heeft de volgende voordelen:

  • Als het geotextiel belast wordt, vervormt het zonder dat er een grote spanning ontstaat. Texispun heeft dus een hoge rek bij breuk.
  • Als gevolg van de grote mogelijke vervorming is de energieopname van Texispun groot.
  • Texion maakt het Texispun-systeem dat u nodig heeft voor uw project. Samen met u kiezen we het type vezel, de graad van vernadeling en eventuele verhitting om smeltpunten tussen de vezels krijgen. Het aantal combinaties van niet-geweven geotextielen met verschillende eigenschappen is zo goed als eindeloos.