Zeskant vlechtwerk systemen met wapening voor gebruik met stenen (onder helling)

Terramesh Mineral®

Terramesh Mineral is een kant-en-klaar Texion-systeem voor (1) de wapening van steile hellingen en biedt hierbij het aspect van natuursteen en (2) voor het vasthouden van spoorballast.

Toepassingen

Met Terramesh Mineral kunt u hellingen bouwen van 76°, volgens het principe van gewapende grond. Voor steilere hellingen, overweeg Terramesh System.
Typische toepassing van Terramesh Mineral is de functie als schouder voor de ballast van spoorwegen. U voorkomt de laterale verplaatsing van de ballast. U verankert Terramesh Mineral voor deze toepassing met grondankers, met verticaal geplaatste palen of met een combinatie van beide.

Samenstelling en kenmerken

Terramesh Mineral is een stalen, dubbelgetorst, zeskantig vlechtwerk dat zwaar beschermd is tegen corrosie. Aan de wand (dagzijde) plaatst u een voorgeplooid, gepuntlast stalen net. Texion levert een bouwpakket, u stelt het samen en het is klaar voor gebruik.

Voordelen
 • De individuele elementen zijn licht.
 • U kunt uw ontwerp snel uitvoeren, omdat de geometrie voorbereid is in de fabriek.
 • Het systeem is zeer duurzaam, door de speciale bescherming tegen erosie
 • Het aspect is aantrekkelijk voor grondkeringen.
 • Bij spoorweg toepassing verlengt u de periode tussen onderhoud van de ballast.
Uitvoering

In grote lijnen past u Terramesh Mineral voor grondkeringen zo toe:

 1. Positioneer de elementen en plooi ze open, let op de correcte uitlijning vooraan.
 2. Plaats de voorgeplooide panelen en de bijhorende steunen, die op lengte zijn gesneden
 3. Gebruik binddraad of speciale klemmen om de elementen vast te zetten.
 4. Plaats stenen met afmetingen van 8 – 15 cm tegen het net vooraan. De dikte van deze laag, horizontaal gemeten, dient kleiner te zijn dan 25 cm, de stenen worden met de hand geplaatst.
 5. Plaats achter deze stenen een geotextiel, zodat de aanvulgrond niet tussen de stenen raakt.
 6. Breng aanvulgrond aan op het verankeringnet en verdicht deze in lagen van 25 cm. De grond dient te voldoen aan een aantal voorwaarden: minder dan 15% van de massa < 80 micron, minstens 90% van de massa < 100 mm, uniformiteitscoëfficiënt Cu = D60/ D10 > 2 en inwendige wrijvingshoek > 35°.

Voor gebruik van Terramesh Mineral als schouder in combinatie met spoorweg ballast, gaat u als volgt tewerk: op dezelfde manier te werk voor 1, 2 en 3.

 1. De positie van de gepuntlaste panelen verankert u door grondankers te plaatsen en/of palen doorheen het net te slaan.
 2. De grondankers worden vastgemaakt aan Terramesh Mineral en/of aan de palen.
 3. De spoorwegballast voert u aan en er wordt extra zorg besteed aan het goed opvullen van de elementen, onder de scherpe hoek van 76°.
Begeleiding en ondersteuning

Bij uw ontwerp
Terramesh Mineral toepassen in uw ontwerp vraagt diepgaand onderzoek en technische ondersteuning door specialisten. Er bestaat ook gespecialiseerde software. MACSTAR 2000 analyseert de interne en uitwendige stabiliteit van een ontwerp. Het programma bekijkt ook de stabiliteit, de weerstand tegen afschuiven en de gevolgen van zettingen. U kunt MACSTAR 2000 op eenvoudige vraag verkrijgen. Maar u kunt uw parameters ook naar Texion sturen. Wij werken dan een voorstel uit voor u. Neem hiervoor contact op met Texion.

Bij de uitvoering
Veiligheid, technische kennis, efficiëntie en afwerking zijn belangrijk bij de uitvoering. Texion begeleidt u graag bij de start van uw project.

Zeskant vlechtwerk systemen in staal voor het wapenen van grond