Geweven geotextielen in containervorm

Splijtbakcontainer

Een splijtbakcontainer is een systeem dat u gebruikt als bouwsteen onder water. U vult de container en stort hem vanuit een splijtbak op de bodem.

Toepassingen

Splijtbakcontainers zijn bouwstenen, bijvoorbeeld voor de aanzet van oeverbescherming of voor de bouw van een dam onder water. De container houdt het zand of baggerslib vast waarmee u hem heeft gevuld.

Samenstelling en kenmerken
  • De splijtbakcontainers zijn gemaakt van geweven geotextiel.
  • Een splijtbakcontainer past precies in de laadruimte van een splijtbak.
  • Het ontwerp hangt af van: het type schip, het vulmateriaal en de storthoogte.
  • Energieabsorberende stiksels in het geotextiel breken bij het neerkomen op de bodem en voorkomen dat de splijtbakcontainer scheurt. Andere stiksels, die veel minder worden belast, houden de splijtbakcontainer gronddicht.
  • Wanneer de container de bodem raakt, laten ventielen de lucht ontsnappen, zodat de gesloten splijtbakcontainer niet ontploft door luchtoverdruk bij het neerkomen.
Uitvoering

Om splijtbakcontainers te plaatsen gebruikt u een splijtbak. Dat is een duwbak of een schip dat zijn lading onder water kan lossen door zichzelf open te splijten.

  • Het schip brengt de container ter plaatse.
  • De splijtbak opent.
  • De container met zand of baggerslib valt op een gecontroleerde wijze op de bodem.

Splijtbakcontainer