Stalen netwerk met dubbele torsie voor wapenen van asfalt

Road Mesh®

Road Mesh is een Texion-systeem dat scheurvorming in asfaltoverlagingen voorkomt of vertraagt, de fundering van wegen wapent en een grasmat berijdbaar maakt.

Toepassingen

In asfaltoverlagingen
In nieuwe asfaltoverlagingen voorkomt of vertraagt Road Mesh scheurvorming. Scheuren in het asfalt ontstaan door vermoeidheid en spoorvorming, maar ze komen ook voor bij de aansluiting van wegverbredingen en bij het aanbrengen van de overlaging op betonwegen (semi-rigide structuren) met scheuren (breuken) en voegen.

Onder wegfunderingen
Road Mesh wapent ook wegfunderingen. De fundering krijgt een grotere afschuifweerstand, waardoor u met een dunnere laag fundering kunt werken.

Op gras
Road Mesh wapent de grasmat en spreidt de wiellasten. Voor tijdelijke aanvoerwegen, parkings en campings, voorkomt Road Mesh de vorming van diepe sporen die de grasmat openrijten.

Samenstelling en kenmerken
  • Road Mesh is een dubbelgetorst, stalen, zeskantig vlechtwerk. Op regelmatige afstanden zitten dwarsverstijvers in het vlechtwerk.
  • Road Mesh heeft een hoge stijfheid (elasticiteitsmodulus), een hoge treksterkte en een kleine rek bij breuk.
  • De typische 3D‑vorm doet het stalen vlechtwerk van de Road Mesh en het granulaire materiaal van het asfalt of het funderingsmateriaal goed in elkaar grijpen. Zo worden alle krachten, zoals schuifspanningen door zwaar verkeer of scheuren in de onderliggende laag, optimaal overgedragen.
Voordelen
  • kwaliteit: het systeem levert een substantiële bijdrage aan de kwaliteit van de hele wegstructuur
  • levensduur: de hele constructie krijgt een langere levensduur
  • kostenbesparing: u kunt de dikte van het funderingsmateriaal beperken en asfaltoverlagingen gaan langer mee
Uitvoering

Road Mesh is gemakkelijk te manipuleren. Texion adviseert een legjuk voor de plaatsing.

Levering

Texion levert Road Mesh op rollen.

Stalen wapeningsnet voor wapening van asfalt