Geweven geotextielen in polypropyleen met treksterkte > 75 kN/m

Geolon® PP

Geolon PP is een geotextiel dat Texion aanraadt voor waterwerken en voor wegenbouw.

Toepassingen

Waterwerken
Polypropyleen geotextiel zoals Geolon PP wordt al tientallen jaren gebruikt voor oeververdediging (kraagstuk) en tegen bodemerosie (zinkstuk).

Wegenbouw
Met Geolon PP kunt u wegen aanleggen op een weinig draagkrachtige ondergrond.

Samenstelling en kenmerken
  • De grondstof is polypropyleen, gestabiliseerd tegen de invloed van UV-licht.
  • Het garentype is een bandje (rechthoekige doorsnede) gemaakt van: een gesneden polypropyleenfilm, of gefibrilleerd garen: zwaardere garens in de langsrichting gesneden en getwijnd om ze weefbaar te maken.
  • Het garen wordt verstrekt door het onder gecontroleerde omstandigheden (temperatuur) onder spanning te brengen. Dit oriënteert de moleculen in de langsrichting en doet de treksterkte van het garen sterk toenemen.
  • Deze garens worden verweven tot Geolon PP geotextielen, met een ketting (langsrichting) en een schering of inslag (dwarsrichting).
Voordelen
  • een hoge elasticiteitsmodulus
  • een beperkte vervorming
  • een grote treksterkte
  • een goede gronddichtheid
  • een hoge waterdoorlatendheid.