Biologisch afbreekbare pin

BioPin® en BiopinTool®

BioPin is een volledige natuurlijke Texion-pin die biologisch afbreekbare geotextielen stevig in de grond vastzet. Met de BioPin Tool kunnen de pinnen op een ergonomisch verantwoorde manier in de grond worden gedrukt.

Toepassingen

Biologisch afbreekbare geotextielen (stro, kokos, jute,…) beschermen taluds tegen erosie, als gevolg van neerslag en wind. Niet alleen het geotextiel maar ook de verankering in de grond zijn dankzij BioPin biologisch afbreekbaar.

Samenstelling en kenmerken
 • De BioPin is gemaakt van polylactaat-acetaat (PLA). Deze grondstof ziet eruit als een kunststof maar ze wordt gemaakt van afval van maïs of andere gewassen. PLA wordt volledig natuurlijk geproduceerd, namelijk via de fermentatie van de suikers in het landbouwafval.
 • De BioPin Tool bestaat uit een houten steel met een stalen pin aan het uiteinde. Daarop wordt de BioPin vastgeklemd.

De vorm van de BioPin Texion kiest voor een heel specifieke vorm die een combinatie aan voordelen biedt:

 • De BioPin is een heel stevige pin.
 • Hij zit vastgeklemd op de stalen pin van de speciale BioPin Tool.
 • De weerhaken zorgen voor een goede verankering in de grond.
 • De speciale kop voorkomt dat het biologisch afbreekbaar geotextiel loskomt.
Voordelen
 • Hij is biologisch afbreekbaar en na enkele jaren volledig opgelost.
 • De plaatsing in combinatie met de BioPin Tool is ergonomisch verantwoord.
 • De plaatsing kan rechtstaand, wat een hoog rendement verzekert.
Uitvoering

In grote lijnen past u de Bio-Pin zo toe:

 • Bekleed het talud (of de grondoppervlakte) volledig met het biologisch afbreekbaar geotextiel en zorg voor een goede aansluiting met de onderliggende grond.
 • Zet de Bio-Pin vast door gebruik te maken van de BioPin Tool.

Biologisch afbreekbare pin