Lekdetectie door manueel scannen oppervlakte afdichting

Bi-Pole®

Bi-Pole lekdetectie is een Texion-service. De service houdt in dat de oppervlakte van een waterdicht geomembraan wordt gescand op zoek naar lekken.

Toepassingen

Met Bi-Pole ontdekken we lekken in de afdichting van afvalstortplaatsen en bassins onmiddellijk na de plaatsing van het geomembraan. Deze lekken moeten dichtgelast worden voor de ingebruikname.

Zo werkt het:
Boven de afdichting, die als diëlektricum fungeert, wordt met een actieve elektrode een potentiaal opgewekt tegen een aarding in de ondergrond. Deze actieve elektrode tast de waterdichte oppervlakte volledig af. Op de plaatsen waar een lek is, ontstaat een potentiaalverandering – dit blijkt uit een uitwijking van de wijzers van de meetapparatuur (visueel) en/of een geluidssignaal (auditief).

Uitvoering
  • Het is een eenmalige service, maar deze dient in vele gevallen herhaald te worden:
    • na herstelling van lekken na de eerste controle
    • wanneer er onzekerheid bestaat over de kwaliteit van de uitvoering van de test
    • bij kwaliteitscontrole wanneer er (blind) een controlelek wordt gemaakt
  • Het is een manueel systeem waarbij eventuele fouten, zoals navigatiefouten bij het aftasten van de oppervlakte, niet worden herkend.
  • Na de ingebruikname van de afvalstortplaats kunt u de afdichting niet meer actief controleren.
  • Er is geen permanente bewaking van de afdichting.