Geocomposiet voor onder spoorballast

TrackTex®

Product Tabs

Productomschrijving
Omschrijving 

Het geocomposiet TrackTex is ontworpen als typische scheidingslaag voor uitrollen onder spoorballast en voorkomt het migreren van fijne fracties uit de kleiachtige ondergrond naar de ballast toe.

TrackTex is internationaal gepatenteerd onder PCT/GB2010/050779

Toepassingen 

Cyclisch passerende as-lasten op rails, overgedragen via dwarsliggers en ballast naar de ondergrond, veroorzaken een pomp effect. Indien de ondergrond klei-fracties bevat, migreren deze naar boven toe. De ballast raakt vervuild en wrijving tussen de granulaten onderling neemt af. De lasten spreidende functie van de ballast vermindert. De noodzakelijk strakke geometrie van de sporen gaat verloren en frequent onderhoud is noodzakelijk.

Geotextielen bieden hier geen oplossing omdat deze kleifracties niet kunnen tegenhouden. Texions’ TrackTex® is special ontworpen om water en kleideeltjes te filteren. TrackTexplaatst u tussen de ondergrond en de ballast van spoorwegen of tramlijnen.

Samenstelling en kenmerken 

TrackTex® is een geocomposiet dat bestaat uit meerdere lagen: een niet geweven geotextiel, een dampdoorlatend maar waterdicht micro-poreus geomembraan, opnieuw een niet geweven geotextiel. Deze opbouw kan zich herhalen, zodat eventueel meerdere lagen geomembraan en geotextiel mekaar opvolgen.

De geotextiel lagen bezitten een grote transmissiviteit (doorlatendheid in het vlak) zodat het water draineert naar de zijkanten, waar u drainage voorziet. De eigenschappen van de geotextielen worden geselecteerd aan de hand van de typische omstandigheden van uw project, waarbij rekening wordt gehouden met de bovenbelasting (aslast), de frequentie van de cycli, de afmetingen en typische vorm van de granulaten van de ballast.

Voordelen 
 • water uit de ondergrond wordt opgepompt, migreert doorheen het micro-poreuze membraan, wordt dankzij transmissiviteit afgeleid naar de zijkanten. Hetzelfde membraan houdt de kleifracties tegen
 • hemelwater, maar ook olie en diesel, raken niet doorheen het geomembraan en draineren naar de zijkanten
 • het geocomposiet TrackTex® vormt een blijvende scheiding tussen ondergrond en ballast
 • abrasie bestand onder equivalent 140.106 ton spoortransport
 • UV-bestand tegen 200 MJ/mimpact
 • oxidatie bestand voor > 150 jaar
 • snelle plaatsing dank zij maatwerk
 • geen gespecialiseerde arbeidskrachten, noch -materiaal nodig
 • u kan een geogrid type E’Grid 3030 op TrackTex® plaatsen
 • UKAS (http://www.ukas.com) geaccrediteerd product   
Begeleiding en ondersteuning 

Onderzoek en testen
In situ proeven, maar ook 10 jaar testen in een speciaal ontworpen simulatie opstelling, hebben geleid tot de ontwikkeling van TrackTex®. Verschillende parameters worden hierbij ingesteld, bijvoorbeeld:

 • as-last 120 kN
 • trillingen 12 Hz
 • 106 aantal cyclussen, overeenkomend met 5 – 8 jaar gebruik door lokale-, goederen-, huidige- en toekomstige hoge snelheidstreinen
 • verschillende grondsoorten
 • toevoegen van regenwater, overeenkomend met 5 jaar toepassing
 • monitoring van de integriteit en de vervorming van de sporen