Infiltratie tanks

Atlantex®

Product Tabs

Productomschrijving
Omschrijving 

Atlantex is een Texion-infiltratietank die bestaat uit modulaire ‘kratten’.

Toepassingen 

Atlantex-infiltratietanks bufferen het water afkomstig van daken of wegen na zware regenval. Het water komt via afvoerbuizen in de tank, die het water geleidelijk laat infiltreren in de bodem.

Samenstelling en kenmerken 

Een Atlantex-infiltratietank bestaat uit verschillende modules, de zogenaamde ‘kratten’. De volledige tank wordt verpakt in geotextiel, om te verhinderen dat de omliggende grond in de tank doordringt en de lege ruimte opvult.

Voordelen 

Texion's Atlantex heeft belangrijke voordelen:

  • Atlantex-infiltratietanks hebben een grote opslag- en doorstromingscapaciteit voor water, en een hoge weerstand tegen belasting (druksterkte).
  • Bij aanleg van wegen en daken waarbij een infiltratietank wordt aangelegd, infiltreert het hemelwater in de ondergrond.
  • De hoeveelheid water dat het riool moet afvoeren vermindert, zodat waterzuiveringstations niet nutteloos schoon water moeten reinigen bij piekafvoer.
  • Het hemelwater volgt de natuurlijke,  trage weg door de bodem. Infrastructuur met infiltratietanks voorkomt een snelle stijging van het waterpeil in beken en rivieren na zware neerslag.
  • De grondwatertafel wordt aangevuld.
Uitvoering 

In grote lijnen past u Atlantex zo toe:

  • plooi de tanks openen en zet ze vast met het snelkliksysteem
  • plaats de tanks in de uitgegraven bufferzone, waar zich al een geotextiel bevindt
  • plaats ze hoger dan de grondwatertafel
  • verbind de tanks onderling
  • omring de nieuwe structuur volledig met het geotextiel
Levering 

Texion levert de Atlantex-infiltratietank in elkaar geklapt om het transportvolume te beperken.