Zeebodemerosie tegengaan met wier

Kunstzeewier

Product Tabs

Productomschrijving
Toepassingen 

Kunstzeewier gebruikt u om bodemerosie tegen te gaan.

Samenstelling en kenmerken 

Kunstzeewier bestaat uit een lange cilindervormige ballastzak, die gevuld wordt met grind. Deze ballast ligt op de bodem en is flexibel zodat er geen onderspoeling plaats vindt.  Aan deze ballast is een weefsel bevestigd dat bestaat uit: (1) in de kettingrichting schuimgarens met een zeer lage dichtheid en daarom een groot opdrijvend vermogen en (2) in de inslag alginaatgarens die oplossen in het water. Eens de alginaatgarens opgelost zijn, ontstaat onder water een gordijn van onafhankelijke verticaal vlottende garens. Deze hinderen de stroming van het water waardoor er energieverlies optreedt. Als gevolg hiervan gaan in het water zwevende deeltjes bezinken. Er ontstaat een aangroei van het zand op de zeebodem.

Uitvoering 

Voor het realiseren van een bodembescherming onder water, past u kunstzeewier zo toe:

Vul de ballastzakken met grind. Zink het kunstzeewier af naar de bodem, door gebruik te maken van een zinkbalk. Zorg ervoor dat de richting van het vlottende zeewier loodrecht staat op de stroming.

Kunstzeewier blijkt goed te werken: niet alleen stopt de erosie maar er is zelfs een snelle aangroei van zand tot 15cm in één tij. Helaas: er ontstaat een verzwaring van de vlottende garens als gevolg van aangroei, o.a. van algen. Dit probleem kent voorlopig geen oplossing. Kunstzeewier is volledigheidshalve opgenomen als methode tegen erosie, maar het is niet aangeraden het systeem toe te passen vanwege de in de tijd zeer beperkte efficiëntie.