Driedimensionale structuren in diamantvormig HDPE geonet

MacDrain® N

Product Tabs

Productomschrijving
Omschrijving 

Texion’s MacDrain N-geonet (diamantvormige mazen) gebruikt u om water te draineren en om gassen te evacueren.

Toepassingen 

U kunt MacDrain N gebruiken in de volgende drainagetoepassingen: kelderwanden, ondergrondse parkings en tunnels, landhoofden van bruggen.

MacDrain N-geocomposiet voorkomt hydraulische overdruk. Plaats het tegen de wanden of boven de afdichting en vul daarna aan.

Afvalstortplaatsen
MacDrain N-geonetten met geotextielen aan de onderzijde evacueren de gassen onder de bovenafdichting. Op de bovenafdichting, onder de cosmetische afwerkingslaag van zand en teelaarde, draineert MacDrain N met geotextiel aan de bovenzijde het hemelwater.

Samenstelling en kenmerken 

MacDrain N-geocomposiet is een openmazig geonet uit polyethyleen. De mazen zijn diamantvormig. Aan één of aan beide zijden bevestigt Texion een geotextielfilter.

Voordelen 

Texion’s MacDrain N heeft een hoge transmissiviteit, het kan dus een groot debiet afvoeren in het vlak van de structuur.