Driedimensionale structuren in rechthoekig HDPE geonet

Texidrain® T

Product Tabs

Productomschrijving
Omschrijving 

Texion’s Texidrain T-geonet (rechthoekige mazen) met golvende 3D-structuur gebruikt u om water te draineren en om gassen te evacueren.

Toepassingen 

U kunt Texidrain T gebruiken in de volgende drainagetoepassingen: kelderwanden, ondergrondse parkings en tunnels en landhoofden van bruggen.

Texidrain-geocomposiet voorkomt hydraulische overdruk. Plaats het tegen de wanden of boven de afdichting en vul daarna aan.

Afvalstortplaatsen
Texidrain T-geonetten met geotextielen aan de onderzijde evacueren de gassen onder de bovenafdichting. Op de bovenafdichting, onder de cosmetische afwerkingslaag van zand en teelaarde, draineert Texidrain T met geotextiel aan de bovenzijde het hemelwater.

Samenstelling en kenmerken 

Texidrain T-geocomposiet is een openmazig geonet uit polyethyleen dat thermisch zo is vervormd dat het een golvende structuur heeft gekregen. De mazen zijn rechthoekig. Aan één of aan beide zijden bevestigt Texion een geotextielfilter.

Voordelen 

Texion’s Texidrain T heeft een hoge transmissiviteit, het kan dus een groot debiet afvoeren in het vlak van de structuur.