Driedimensionale structuren voor drainage in monofilamenten

MacDrain® W

Product Tabs

Productomschrijving
Omschrijving 

MacDrain W is een Texion-geocomposiet dat u gebruikt om water te draineren en om gassen te evacueren.

Toepassingen 

U kunt MacDrain W gebruiken in de volgende drainagetoepassingen: kelderwanden, ondergrondse parkings en tunnels en landhoofden van bruggen.

MacDrain W-geocomposiet voorkomt hydraulische overdruk. Plaats het tegen de wanden of boven de afdichting en vul daarna aan.

Afvalstortplaatsen
MacDrain W evacueert de gassen onder de bovenafdichting. Op de bovenafdichting, onder de cosmetische afwerkingslaag van zand en teelaarde, draineert MacDrain W het hemelwater.

Samenstelling en kenmerken 

MacDrain W-geocomposiet bestaat uit een drainerende kern, gemaakt uit een driedimensionale wirwarstructuur van draden, met een geotextielfilter aan één of aan beide zijden. Er bestaat ook een uitvoering met aan één zijde een waterdicht membraan.

Voordelen 

MacDrain W heeft een hoge transmissiviteit, het kan dus een groot debiet afvoeren in het vlak van de structuur.