Cellulosevezels voor beton en asfalt

UltraFiber®

Product Tabs

Productomschrijving
Omschrijving 

UltraFiber is een Texion-cellulosevezel die u gebruikt in de tunnelbouw om gewapend beton te maken met een grote hittebestendigheid, en om het afdruipeffect van asfaltmengsels te voorkomen.

Toepassingen 
  • UltraFiber-cellulosevezels gebruikt u in gewapend beton voor tunnelelementen of geprojecteerd beton voor de tunnelbouw.
  • UltraFiber-cellulosevezels voegt u ook toe aan asfaltmengsels met een steenskelet. Zij hebben een discontinu skelet waarbij een bepaalde steenslag- of zandfractie ontbreekt. Voorbeelden zijn SplitMastiekAsfalt (SMA) en Zeer Open Asfalt (ZOA), beter bekend als ‘fluisterasfalt’.
Samenstelling en kenmerken 

Structuur
UltraFiber-cellulosevezels zijn voorzien van een basenbestendige deklaag.

Eigenschap Waarde
lengte 2,1 mm
treksterkte 750 N/m2
e-modulus 8500 N/m2

 

Vergelijking met traditioneel gewapend beton
Bij een brand, bijvoorbeeld in een tunnel, staat het beton plots bloot aan een extreme hitte.
Traditioneel gewapend beton scheurt en kan uiteenspatten, waardoor de constructie kan bezwijken.

Beton met UltraFiber-vezels is een oplossing voor dit probleem. De hitte van de brand breekt de cellulosevezels af, waardoor fijne, onderling verbonden kanaaltjes ontstaan in het beton. Het beton wordt poreus en is daardoor veel beter bestand tegen brand.

Vergelijking met asfaltmengsel zonder vezels
Zowel bij de productie, als bij de tijdelijke opslag en het transport naar de werf druipt de bitumenfilm die de aggregaten omhult af. Dit gebeurt onder invloed van de trillingen en de zwaartekracht.
Door dit afdruipeffect scheiden de mastiek (vulstof + bindmiddel) en de aggregaten (steenslag/zand). Het effect wordt groter naarmate de bitumen minder viskeus is. Door UltraFiber-cellulosevezels toe te voegen, gaat u het afdruipeffect tegen.

Voordelen 

Texion’s UltraFiber heeft deze voordelen in beton:

  • beter bestand tegen brand
  • beperking van scheurvorming als het beton krimpt, zodat een grotere afstand tussen de uitzettingsvoegen mogelijk is
  • betere hydratatie
  • hogere mechanische eigenschappen
  • beter bestand tegen vorst

Texion’s UltraFiber heeft deze voordelen in asfalt
De vezels dragen niet bij tot de uiteindelijke eigenschappen van asfaltmengsels. Ze verbeteren de eigenschappen tijdens het transport en de verwerking.